Zaključak o dodjeli fin. sredstava TZG ORAHOVICE za oraganiziranje putovanja na karneval u Rijeku

Na temelju članka 43. stavka 1. točke 8. i 21 Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik Grada Orahovice, donosi ZAKLJUčAK o dodjeli financijskih sredstava TURISTIčKOJ ZAJEDNICI GRADA ORAHOVICE za oraganiziranje putovanja na karneval u Rijeku.

TURISTIčKOJ ZAJEDNICI GRADA ORAHOVICE dodjeljuju se financijska sredstva za oraganiziranje putovanja na karneval u Rijeku dana 06.03.2011. godine, u iznosu od 8.500,00 kuna. 

Cijeli tekst zaključka pročitajte ovdje.