Z A K L J U č A K o financijskoj potpori

Na temelju članka 43. stavka 3. točke 7. i 8.
Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09),
Gradonačelnika grada Orahovice, donosi
Z A K L J U č A K o financijskoj potpori za organiziranje koncerta
udruzi „P.A.U.K.“  orahovica

I

              Udruzi za promicanje alternativne
i urbane kulture „P.A.U.K.“ Orahovica se za financijsku potporu za
organiziranje koncerta koji će se održati 13. 5. 2011. godine izdvaja iznos od
4.000,00 kuna.

 

II

              Iznos sredstava iz
točke I. ovog Zaključka osigurat će se u Proračunu grada Orahovice za 2011.
godinu, Razdjel 001, Glava 04, Glavni program B04, Program P 1012, Aktivnost A
1012 02, Pozicija R 137. – Udruga „P.A.U.K.“ Orahovica.

 

Cijeli dokument možete pogledati ovdje