ODLUKA o odabiru najpovoljnije ponude za rekonstrukciju javne rasvjete u ulicama I. Zajca i K.

Na temelju članka 86. Zakona o javnoj nabavi
("Narodne novine", br. 110/07, 125/08), i članka 43. stavka 1.
alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice,
br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik Grada Orahovice, donosi O D L U K U o
odabiru najpovoljnije ponude za rekonstrukciju javne rasvjete u ulicama I.
Zajca i K. Domagoja u Orahovici
 

1. Podaci o
javnom naručitelju

                          
a) Naziv: Grad Orahovica, 

                          
b) Sjedište: 33515 Orahovica, Franje Gavrančića 6

                          
c) MB: 2726459, OIB 99870159112

                          
d) tel: 033/673-351, fax: 033/673-125, e-mail: grad.orahovica@inet.hr

 

Pogledajte cijeli dokument