Odluka o nabavi izravnim ugovaranjem s BIT COMPUTERS Orahovica torbice za fotoaparat

Na temelju članka 43. stavka 1. alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi ODLUKU o nabavi izravnim ugovaranjem s  BIT COMPUTERS Orahovica torbice za fotoaparat.

S BIT COMPUTERS Orahovica, P. Preradovića 2 izravno se ugovara nabava jedne torbice za foto aparat za potrebe uredništva „Orahovačkog glasnika“, u iznosu od 288,62 kuna bez PDV-a odnosno 355,00 kuna s PDV-om, a sve prema ponudi BIT COMPUTERS broj 82 od 25.02.2011. godine koja je sastavni dio ove Odluke. 

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.