Odluka o izravnom ugovaranju s ORTRAN d.o.o. prijevoza autobusom učesnika karnevala u Rijeku

Na temelju članka 43. stavka 1. točke 8. i 21 Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik Grada Orahovice, donosi ODLUKU o izravnom ugovaranju s ORTRAN d.o.o. Orahovica prijevoza autobusom učesnika karnevala u Rijeku.

S putničkom agencijom ORTRAN d.o.o. Orahovica, Trg sv Križa 4 izravno se ugovara prijevoz autobusom učesnika karnevala iz Orahovice u Rijeku 06.03.2011. godine po ukupnoj cijeni od 6.900,00 kuna uključivo s PDV-om, a sve prema ponudi ORTRAN d.o.o. od 03.03.2011. godine koja je sastavni dio ove Odluke. 

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.