Odluka o izr. ugov. nabave usluge ozvučenja za pozornicu povodom manifestacije „MAŠKARE 2011.“

Na temelju članka 129. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 110/07, 125/08) i članka 43. stavka 1. alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice,br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi ODLUKA o izravnom ugovaranju nabave usluge ozvučenja za pozornicu povodom manifestacije„MAŠKARE 2011.“

S Draženom Kovačevićem, Kralja Zvonimira 6, Orahovica, izravno se ugovara nabava usluga ozvučenja za pozornicu u centru grada povodom manifestacije „MAŠKARE 2011.“, 5. ožujka, po cijeni od 2.816,90 kuna s PDV-om, a temeljem ponude Dražena Kovačevića od 22. veljače 2011. godine koja je sastavni dio ove Odluke. 

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.