Odluka o imenovanju predsjednika i članova Etičkog povjerenstva Gradske uprave Orahovica

Na temelju članka 13. Etičkog kodeksa Gradske uprave Grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 1/011.) i članka 43. stavka 3. alineje 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ Grada Orahovice, br. 5/09.), Gradonačelnik Grada Orahovice, donosi ODLUKU o imenovanju predsjednika i članova Etičkog povjerenstva Gradske uprave Orahovica.

U Etičko povjerenstvo Gradske uprave grada Orahovice, imenuju se: 

  1. DARKO ŽUŽAK, za predsjednika
  2. ZVONKO NAđ, za člana
  3. MIRA VRKIć, za člana.

Zadaća Etičkog povjerenstva iz točke I. ove Odluke utvrđena je u članku 14. Etičkog kodeksa Gradske uprave Grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 1/011).  Administrativne poslove za rad Etičkog povjerenstva obavlja Jedinstveni upravni odjel grada Orahovice. 

 

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.