Grad Orahovica dobio bespovratna sredstva Ministarstva kulture

  Grad Orahovica dobila je od Ministarstva kulture pomoć za zaštitu kulturnog dobra Ružice grada u iznosu od 100.000,00 kuna.Također, za provođenje manifestacije „Orahovačko proljeće“ grad Orahovica dobio je bespovratna sredstva u iznosu od 10.000,00 kn. Za nastavak radova u Crkvarima na lokalitetu crkve Sv.Lovre dobivena su bespovratna sredstva u iznosu od 26.000,00 kn.