Zaključak o usvajanju Programa i plana provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

Na temelju članka 43. stavka 3. alineja 8. i 21. Statuta Grada Orahovice («Službeni glasnik» Grada Orahovice br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik Grada Orahovice, donosi ZAKLJUčAK o usvajanju Programa i plana provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Orahovice za 2011.godinu.

Usvaja se Program i plan provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Orahovice za 2011.godinu, koji je izradio Zavod za javno zdravstvo «Sveti Rok» Virovitičko-podravske županije, Ur.broj: 2189/-47-01-11-120 od 26.01.2011.godine. 

Na temelju Programa iz točke I. ovog Zaključka provest će se postupak javne nabave u svrhu odabira najpovoljnijeg ponuđača s kojim će Grad Orahovica sklopiti ugovor o izvršenju usluge deratizacije.

Cijeli tekst zaključka pročitajte ovdje.