Zaključak o participiranju u troškovima UDRUGE LIJEPA NAŠA iz Zagreba

Na temelju članka 43. stavka 1. alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi ZAKLJUčAK o participiranju u troškovima UDRUGE LIJEPA NAŠA iz Zagreba.

UDRUZI LIJEPA NAŠA iz Zagreba, Palmotićeva 17A participiraju se troškovi u iznosu od 8.000,00 kuna za 2011. godinu kao suradnja u provođenju međunarodnog programa eko-škole u Republici Hrvatskoj u 2011. godini. 

Cijeli tekst zaključka pročitajte ovdje.