Zaklj. o prihvaćanju Izvješća o izvršenju tekuće proračunske pričuve za razd. od 01.01.-31.12.2010.g

Na temelju članka 33. stavka 1. alineje 24. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradsko vijeće grada Orahovice na 15. sjednici održanoj 9. veljače 2011. godine, donijelo je ZAKLJUčAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju tekuće proračunske pričuve za razdoblje od 1.1.2010.-31.12.2010. godine.

Prihvaća se Izvješće gradonačelnika grada Orahovice o izvršenju tekuće proračunske pričuve za razdoblje od 1.1.2010.- 31.12.2010. godine. 

Cijeli tekst zaključka pročitajte ovdje.