Saziv 2.sjednice Skupštine Turističke zajednice grada Orahovice

Na temelju članka 34. stavka 1. podstavka 2. Statuta Turističke zajednice grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 1/2010) i članka 34. Poslovnika o radu Skupštine Turističke zajednice grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 1/2010), Predsjednik Skupštine Turističke zajednice grada Orahovice, Josip Nemec, S A Z I V A 2. sjednicu Skupštine Turističke zajednice grada Orahovice, koja će se održati dana 11. veljače 2011. godine (petak) u Maloj gradskoj vijećnici grada Orahovice, Franje Gavrančića 6, s početkom u 18,00 sati.

Za sjednicu je predložen slijedeći D N E V N I   R E D: 

  1. Usvajanje Zapisnika sa osnivačke sjednice Skupštine Turističke zajednice grada Orahovice,
  2. Razmatranje Izvješća o radu Turističke zajednice grada Orahovice za 2010. godinu s Financijskim izvješćem Turističke zajednice grada Orahovice za 2010. godinu (Izvjestitelj: Josip Nemec),
  3. Razmatranje Izvješća Nadzornog odbora Turističke zajednice grada Orahovice za 2010. godinu (Izvjestitelj: Predsjednik NO-a TZG Orahovica),
  4. Prijedlog Programa rada Turističke zajednice grada Orahovice za 2011. godinu (Izvjestitelj: Josip Nemec),
  5. Prijedlog Financijskog plana Turističke zajednice grada Orahovice za 2011. godinu (Izvjestitelj: Josip Nemec),
  6. Različito.

 Molim Vas da se sjednici odazovete, a eventualnu spriječenost najavite na telefon 673-351 ili na mob.br. 098437891. 

Cijeli tekst saziva pročitajte ovdje.