Saziv 15.sjednice Gradskog vijeća

Predsjednik Gradskog vijeća, Zvonimir Varga, sazvao je 15. sjednicu Gradskog vijeća grada Orahovice za dan 9. veljače  2011. godine (srijeda) s početkom u 18,00 sati u Velikoj gradskoj vijećnici (središnji gradski park).

 

Za sjednicu je predložen slijedeći D N E V N I   R E D: 

  1. Usvajanje zapisnika sa 13. i 14. sjednice Gradskog vijeća,
  1. Aktualni sat Gradskog vijeća,
  1. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Orahovice za k.o. Dolci, D. Pištana, N. Jošava, Orahovica, S. Jošava i Šumeđe (Izvjestitelj: Slavko Hećimović),
  1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u gradu Orahovici (Izvjestitelj: Emica Parašilovac),
  1. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti gradonačelniku za raspolaganje sredstvima Proračuna grada Orahovice za 2011. godinu u iznosu od 300.000,00 kuna bez PDV-a (postupak javne nabave građevinskih materijala za potrebe grada Orahovice u 2011. godini) – Izvjestitelj: Josip Nemec,
  1. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Gradonačelniku za raspolaganje sredstvima Proračuna grada Orahovice za 2011. godinu u iznosu od 120.000,00 kuna bez PDV-a (postupak javne nabave usluge grafičke pripreme i tiskanja mjesečnika „Orahovački glasnik“ u 2011. godini) – Izvjestitelj: Josip Nemec,
  1. Izvješće o izvršenju tekuće proračunske pričuve za razdoblje od 1.1.2010. – 31.12.2010. godine (Izvjestitelj: Josip Nemec).

 Cijeli poziv pročitajte ovdje.