Odluka o imenovanju povjerenika Civilne zaštite za područje grada Orahovice

Na temelju članka 21. stavka 2. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (Narodne novine, br. 40/08. i 44/08), i članka 43. stavka 3. alineje 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradonačelnik grada Orahovice, na prijedlog Državne uprave za zaštitu i spašavanje Područni ured za zaštitu i spašavanje Virovitica, donosi ODLUKU o imenovanju povjerenika Civilne zaštite za područje grada Orahovice.

Imenuju se povjerenici i zamjenici povjerenika Civilne zaštite za područje grada Orahovice po mjesnim odborima, kako slijedi:            

MO „MERKUR“

          za povjerenika: Kristijan Kovač

JMBG: 2502976301504

OIB: 27817737135

Datum rođenja: 25.02.1976.

Adresa: Kralja Zvonimira 96

Stručna sprema: SSS-automehaničar

Zaposlenje: poduzeće PAPUK d.o.o. Orahovica

Telefon: 033 675-653

Mobitel: 0997304699

 

          za zamjenika: Zoran Novoselac 
JMBG: 2803970301502

OIB: 10491680133

Datum rođenja: 28.03.1970.

Adresa: Kralja Zvonimira 158

Stručna sprema: SSS

Zaposlenje: nezaposlen

Telefon: 033 675-536

Mobitel: 0917690823

 

 

MO „RAJčULA“  
          za povjerenika: Damir Tomljenović
JMBG: 2502972301518 
OIB: 71429677643 
Datum rođenja: 25.02.1972. 
Adresa: Riječani 8 
Stručna sprema: SSS 
Zaposlenje: nezaposlen 
Telefon: 033 674-186 
Mobitel: 0922309299
 

          za zamjenika: Drago Brkić

JMBG: 1106968301019

OIB: 18625428154

Datum rođenja: 11.06.1968.

Adresa: Riječani 39

Stručna sprema: SSS

Zaposlenje: zaštitar u Sokol Marić

Telefon: 033 674-552

Mobitel: 0989008710, 0992446803

 
MO „CENTAR“ 
          za povjerenika: Alan Grgić 
JMBG: 0504965301508 
OIB: 05595829926 
Datum rođenja: 05.04.1965. 
Adresa: Franje Gavrančića 5 
Stručna sprema: SSS-šumarski tehničar 
Zaposlenje: umirovljenik-OS-RH HV 
Telefon: 033 674-021
Mobitel: 0981957710 
 
          za zamjenika: Zoran Lovrić 
JMBG: 0112976390132 
OIB: 58705832702 
Datum rođenja: 01.12.1976. 
Adresa: Matice hrvatske 6 
Stručna sprema: SSS-tehničar elektro-energetike IV stupanj 
Zaposlenje: MUP RH-P.P. Orahovica 
Telefon: 033 674-514 
Mobitel:0989047626
 

MO „DOLJANI“

          za povjerenika: Miroslav Šerbedžija

JMBG: 0301986301003

OIB: 62537489095

Datum rođenja: 03.01.1986.

Adresa: Dalmatinska 78

Stručna sprema: SSS-stolar

Zaposlenje: poduzeće MATEŠIć d.o.o. čačinci

Telefon: 033 675-007

 

           za zamjenika: Zlatko Vrkić

JMBG: 2107967301503

OIB: 11936188033

Datum rođenja: 21.07.1967.

Adresa: Kralja Zvonimira 269

Stručna sprema: SSS

Zaposlenje: poduzeće CIPRIJANOVIć d.o.o.

Telefon: 033 675-167

Mobitel: 0988525262  
 

MO „TONEčEKOVAC“

          za povjerenika: Željko Borić

JMBG: 0312970301501

OIB: 08733736299

Datum rođenja: 03.12.1970.

Adresa: Branka Jaklića 20

Stručna sprema: SSS

Zaposlenje: privatni obrtnik

Telefon: 033 673-781

Mobitel: 098343415, 0992209980

 
          za zamjenika: Željko Kašić

JMBG: 0805961301503

OIB: 78528399384

Adresa: Matije Gupca 61 A

Stručna sprema: SSS

Zaposlenje: poduzeće CIPRIJANOVIć d.o.o.

Telefon: 033 675-742

Mobitel: 0981918157 

 
MO CRKVARI  
           za povjerenika: Pavao Boljkovac 
JMBG: 1606978301508 
OIB: 52956933551 
Datum rođenja: 16.06.1978. 
Adresa: Crkvari 40 
Stručna sprema: SSS 
Zaposlenje: poduzeće P.P. Orahovica-vozać 
Telefon: 033 673-581  
 
           za zamjenika Saša Pandžić 
JMBG: 1401982301511 
OIB: 87985643658 
Datum rođenja: 14.01.1982. 
Adresa: Crkvari 20 B 
Stručna sprema: SSS-strojobravar 
Zaposlenje: poduzeće čELIK REMONT 
Telefon: 033 673-549 
Mobitel: 0958101794 
 
 MO NOVA JOŠAVA
          za povjerenika: Franjo Patek 
JMBG: 2105948301508 
OIB: 79832084251 
Datum rođenja: 21.05.1948. 
Adresa: Nova Jošava 91 A 
Stručna sprema: SSS 
Zaposlenje: umirovljenik 
Telefon: 033 673-555 
 

          za zamjenika: đula Hegediš

JMBG: 1004958301501

OIB: 92399681612

Datum rođenja: 10.04.1958.

Adresa: Nova Jošava 60 

Stručna sprema: SSS

Zaposlenje: poduzeće Eurovoće zadruga

Telefon: 033 673-538

 
MO STARA JOŠAVA  
            za povjerenika: Ivan Kubica
JMBG: 0402981310005 
OIB: 67712314782 
Datum rođenja: 04.02.1981. 
Adresa: Stara Jošava 47 
Stručna sprema: SSS-automehaničar 
Zaposlenje: zaposlen u čelik-remont Orahovica 
Telefon: 033 673-049 
Mobitel: 0955432483 
 
           za zamjenika: Stanislav Boljkovac 
JMBG: 0108978301504 
OIB: 81932241571
Datum rođenja: 01.08.1978. 
Adresa: Stara Jošava 29 
Stručna sprema: SSS-strojobravar 
Zaposlenje: zaposlen u Holwik Orahovica 
Telefon: 033 674-609 
Mobitel: 0955250030 
 

MO DUZLUK

          za povjerenika Vladimir Milašinović

JMBG: 0108984301028

OIB: 52708016767

Datum rođenja: 01.08.1984.

Adresa: Manastirska 4, Duzluk

Stručna sprema: SSS-automehaničar

Zaposlenje: zaposlen u PAPUK d.o.o. Orahovica

Telefon: 033 674-405

Mobitel: 0914222233

 

           za zamjenika: Ninoslav Gradečak

JMBG: 2804984301005

OIB: 86318638913

Datum rođenja: 28.04.1984.

Adresa: Manastirska, Duzluk 3

Stručna sprema: SSS-vodoinstalater

Zaposlenje: zaposlen u PAPUK d.o.o. Orahovica

Telefon: 033 673-489

Mobitel: 0959140687

 
MO DOLCI 
          za povjerenika: Mario Gubeljak 
JMBG: 2010986301006 
OIB: 50919099709 
Datum rođenja: 20.10.1986. 
Adresa: Dolci 11 A 
Stručna sprema: SSS-vozač 
Zaposlenje: privatni autoprijevoznik 
Telefon: 033 675-342 
 

          za zamjenika: Mirko Kemper

JMBG: 1811966301505

OIB: 71831751294

Datum rođenja: 18.11.1966.

Adresa: Dolci 68

Stručna sprema: SSS

Zaposlenje: umirovljenik

Telefon: 033 675-334

 
MO DONJA PIŠTANA 
          za povjerenika: Stjepan Troha 
JMBG: 0806982301518 
OIB: 46356101923 
Datum rođenja: 08.06.1982. 
Adresa: Donja Pištana, S. Radića 40/A 
Stručna sprema: SSS 
Zaposlenje: poduzeće HRVATSKE ŠUME 
Telefon: 033 674-237 
Mobitel: 0989483693 
 
          za zamjenika Goran Tomšić 
JMBG: 2605982301501 
OIB: 93619530669 
Datum rođenja: 26.05.1982. 
Adresa: Donja Pištana, Bana Jelačića 3 
Stručna sprema: SSS 
Zaposlenje: poduzeće 
Telefon: 674-243 
 

 

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.