Odl. o izmj. i dop. Odl. o komun. djelat. koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Orahovici

Na temelju članka 258. stavka 1. Zakona o vodama (Narodne novine, br. 153/09) i članka 3. stavka 13. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09. i 79/09), i članka 33. stavka 1. alineje 24. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradsko vijeće grada Orahovice na 15. sjednici održanoj 9. veljače 2011. godine, donijelo je ODLUKU o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u gradu Orahovici.

U članku 2. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u gradu Orahovici („Službeni glasnik“grada Orahovice, br. 8/09), točke 1., 2. i 10. brišu se, a dosadašnje točke 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9. pomiču se i postaju nove točke 1, 2, 3, 4, 5, 6. i 7. 

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.