Nemec: U suradnji s locvima i policijom riješit ćemo problem lisica !

Na poziv gradonačelnika Orahovice Josipa Nemeca održan je sastanak s predsjednikom lovačkog društva ''Vepar'' Orahovica i zapovjednikom policijske postaje Orahovica s temom koja je gorući problem u gradu,a to je sve veća pojava lisica u samom gradu te sve veći broj pasa lutalica. Nazočni na sastanku prvo su se dotakli teme pojave lisica:    

-Nama je prije svega važna sigurnost građana i u tom cilju pokrećemo akciju rješavanja problema lisica jer znamo da njihovo približavanje ljudma i kućama može uzrokovati veliku štetu pa čak biti i štetna po život ljudi ukoliko su te lisice bijesne. Uključili smo naravno lovačku drugu čija je to domena i čije je blizu lovište. Zatražili smo i dobili suglasnost Uprave za veterinarske inspekcije,odsjek-ispostava Orahovica, za provedbu prorjeđivanja populacija lisica na području grada i prigradskih naselja putem lovačke udruge ''Vepar'' te uz osiguranje Policijske postaje Orahovica  i upućivanje lešina odstrijeljenih  lisica u odobreni laboratorij  na pretragu na bjesnoću te njihovo ukljanje iz naselja i blizine građana. – rekao je gradonačelnik Nemec te naglasio da je iz tog razloga i sazvan ovaj  sastanak te je dogovoreno kako će navedena akcija biti provedena nakon dobivene potvrde o osiguranju akcije od strane Policijske uprave Virovitičko-podrvaske.

Zanimljive podatke iznio je predsjednik lovačke udruge Dragomir Žaček:  

-Mi smo do sada već odsrijelili već 17 komada lisica na rubnim dijelovima, a nažalost nismo mogli i u gradu i zbog toga mi je posebno drago da je došlo do ovog sastanka i pokretanja akcije odstrijela. Za taj sam potez dobio i odobrenje, odnosno suglasnot lovnog inspektora. Ono što posebno zabrinjava u poslijednje vrijeme je i česta pojava čagljeva, odnosno mješanca psa i lisice na nšem području. Mi smo na zadnjem sastanku Upravnog odbora udruge donijeli odluku o pojačanom nadzoru i dočekivanju lisica i mogućih drugih vrsta u našim šumama tako da nemaju mogućnost prilasku gradu i prigradskim naseljima.  – zaključio je Žaček. 

U zaključku sastanka, gradonačelnik Nemec izrazio je zadovoljstvo suradnjom s lovačkom udrugom i Policijom s kojima će problem lisica biti vrlo brzo riješen te naglasio kako usokoro kreće i rješavanje problema pasa lutalica kojih je sve više na gradskim ulicama.  

    Vladimir Grgurić