Zaključak o sufinanc. dvije kazališne pred. u sklopu programa 7. Virovitičkih kazališnih susreta

Na temelju članka 43. stavka 1. točke 8. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik Grada Orahovice, donosi ZAKLJUčAK  o sufinanciranju dvije kazališne predstave u sklopu programa 7. Virovitičkih kazališnih susreta.

Za izvođenje dvije kazališne predstave u sklopu programa 7. Virovitičkih kazališnih susreta (VIRKAS), Grad Orahovica izdvaja  iznos od 10.000,00 kuna za dvije predstave koje će se održati: 06.02.2011. i 11.02.2011. godine. 

Cijeli tekst zaključka pročitajte ovdje.