Odluka o nabavi izravnim ugovaranjem s OPG Blanka Jović poklon paketa

Na temelju članka 43. stavka 1. alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi ODLUKU o nabavi izravnim ugovaranjem s OPG Blanka Jović iz Crkvara 19 poklon paketa.

S OPG Blanka Jović iz Crkvara 19 OIB 89591151252  izravno se ugovara nabava  roba male vrijednosti, 200 komada prigodnih poklon paketa 0,75 u ukupnom iznosu od 6.000,00 kuna s PDV-om, a sve prema ponudi OPG Blanka Jović broj 1/10 koja je sastavni dio ove Odluke.                   

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.