Odluka o izravnom ugovaranju s Nobilis d.o.o., nabave prometnog znaka k 44 (ogledalo)

članka 43. stavka 1. alineja 8.i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik Grada Orahovice, donosi ODLUKU o izravnom ugovaranju s Nobilis d.o.o. Antunovac, nabave prometnog znaka k 44 (ogledalo).

S Nobilis d.o.o. iz Antunovca, Hrvatske Republike 97, izravno se ugovara nabava prometnog znaka : K 44 (ogledalo), po cijeni 3.075,00 kuna s PDV-om, na temelju ponude Nobilis d.o.o. od 27. siječnja 2011. godine. Koja je sastavni dio ove Odluke. 

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.