Zaključak o utvrđivanju visine i broja učeničkih i studentskih kredita za školsku godinu 2010./2011.

Na temelju točke VI. Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu kredita učenicima i studentima na području grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 8/09), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi ZAKLJUčAK o utvrđivanju visine i broja učeničkih i studentskih kredita za školsku godinu 2010./2011.

Utvrđuje se visina i broj učeničkih i studentskih kredita za školsku godinu 2010./2011., i to:

          3 učeničkih kredita u visini od 300 kuna po učeniku, mjesečno;

          5 studentskih kredita u visini od 600 kuna po studentu, mjesečno.  

 

Cijeli tekst zaključka pročitajte ovdje.