Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju tekuće prorač. pričuve za razdoblje od 1.1.-31.11. 2010

Na temelju članka 33. stavka 1. alineje 24. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradsko vijeće grada Orahovice na 13. sjednici održanoj 21. prosinca 2010. godine, donijelo je ZAKLJUčAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju tekuće proračunske pričuve za razdoblje od 1.1.2010.-31.11. 2010. godine.

Prihvaća se Izvješće gradonačelnika o izvršenju tekuće proračunske pričuve za razdoblje od 1.1.2010. – 30.11.2010. godine. 

Cijeli tekst zaključka pročitajte ovdje.