Zaključak o odgodi vraćanja studentskog kredita Ivani Gojnić iz Orahovice

Na temelju članka 43. stavka 1. alineja 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice donosi ZAKLJUčAK o odgodi vraćanja studentskog kredita Ivani Gojnić iz Orahovice.

Prihvaća se zamolba Ivane Gojnić iz Orahovice o odgodi vraćanja studentskog kredita dodijeljenog temeljem Ugovora o kreditu za školovanje zaključenog 06.03.2001. godine između Gradskog poglavarstva grada Orahovice i Ivane Gojnić iz Orahovice. 

Obveza vraćanja studentskog kredita koja proizlazi iz Ugovora iz točke I. ovog Zaključka, odgađa se do novog zapošljavanja ali ne duže od jedne godine, (odnosno do 16. prosinca 2011. godine). 

Za vrijeme mirovanja obveze iz stavka 1. ove točke neće se obračunavati pripadajuće zakonske kamate. 

Cijeli tekst zaključka pročitajte ovdje.