Zaključak o obavljanju stručne prakse Amalije Horvatin iz Stare Jošave

Na temelju članka 43. stavka 1. alineja 21. Statuta Grada Orahovice ( „ Službeni glasnik“ grada Orahovice br. 5/09.), Josip Nemec, Gradonačelnik Grada Orahovice, donosi ZAKLJUčAK o obavljanu stručne prakse Amalije Horvatin iz Stare Jošave.

Amaliji Horvatin iz Stare Jošave 1, učenici IV razreda Ekonomske i Upravne škole u Osijeku, u periodu od 27. – 31. prosinca 2010. godine dozvoljava se obavljanje stručne prakse u Gradskoj upravi Orahovica – Jedinstveni upravni odjel Grada Orahovice. 

Cijeli tekst zaključka pročitajte ovdje.