Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Društvo prijatelja Hajduka Orahovica za akciju na Badnji dan

Na temelju članka 43. stavka 3. alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi ZAKLJUčAK o financijskoj potpori Udruzi Društvo prijatelja Hajduka Orahovica za akciju na Badnji dan.

Udruzi Društvo prijatelja Hajduka Orahovica, Orahovica, K. Zvonimira 54, za akciju na Badnji dan, podjelu građanima grada Orahovice pečenih girica i kuhanog vina, daje se financijska potpora u iznosu od 1.000,00 kuna. 

Cijeli tekst zaključka pročitajte ovdje.