Zaključak o dodjeli fin. sred. HRV. DRUŠTVU LOGORAŠA SRPSKIH KONCENTRACIJSKIH LOGORA

Na temelju članka 43. stavka 1. točke 8. i 21 Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik Grada Orahovice, donosi ZAKLJUčAK o dodjeli financijskih sredstava  HRVATSKOM DRUŠTVU LOGORAŠA SRPSKIH KONCENTRACIJSKIH LOGORA, CENTRU ZA ISTRAŽIVANJE RATNIH ZLOčINA iz Vukovara.

HRVATSKOM DRUŠTVU LOGORAŠA SRPSKIH KONCETRACIJSKIH LOGORA, CENTRU ZA ISTRAŽIVANJE RATNIH ZLOčINA iz Vukovara, Nikole Perlića 2, dodjeljuju se financijska sredstva za uređenje masovne grobnice na Ovčari kod Vukovara u iznosu od 1.000,00 kuna. 

Cijeli tekst zaključka pročitajte ovdje.