Zaključak o davanju suglasnosti za korištenje kina PAPUK EVANđEOSKOJ PENTEKOSNOJ CRKVI „BETANIJA“

Na temelju članka 43. stavka 1. točke 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi ZAKLJUčAK o  davanju suglasnosti za korištenje dvorane kina PAPUK u Orahovici EVANđEOSKOJ PENTEKOSTNOJ CRKVI „BETANIJA“ iz Orahovice.

EVANđEOSKOJ PENTEKOSTNOJ CRKVI „BETANIJA“ iz Orahovice, Zelena 2 daje se suglasnost za korištenje dvorane kina PAPUK u Orahovici, bez naknade, za podjelu božićnih paketića najugroženijim  osobama s područja grada Orahovice i okolice dana 18. prosinca 2010. godine u vremenu od 9,00 do 13,00 sati.

Po završetku korištenja dvorane korisnik je dvoranu dužan očistiti, pospremati i dovesti je u stanje u kojem ju je primio. 

Cijeli tekst zaključka pročitajte ovdje.