Zaključak o davanju suglasnosti gradonačelniku za raspolaganje sredstvima Proračuna grada Orahovice

Na temelju članka 33. stavka 1. točke 8. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09.), Gradsko vijeće grada Orahovice, na 12. sjednici održanoj 1. prosinca 2010. godine, donijelo je ZAKLJUčAK o davanju suglasnosti gradonačelniku za raspolaganje sredstvima Proračuna grada Orahovice u 2010. godini u iznosu procijenjene vrijednosti javne nabave od 360.000,00 kuna bez PDV-a, po odabiru najpovoljnije ponude u iznosu od 411.419,01 kuna s PDV-om, vezano za izgradnju ceste u „PODUZETNIčKOJ ZONI“ u Orahovici krak „A“.

Daje se suglasnost gradonačelniku grada Orahovice za raspolaganje sredstvima Proračuna grada Orahovice u 2010. godini za procijenjenu vrijednost javne nabave od 360.000,00 kuna bez PDV-a, a po odabiru najpovoljnije ponude u iznosu od 411.419,01 kuna s PDV-om. 

Postupak se odnosi na radove izgradnje ceste u „PODUZETNIčKOJ ZONI“ u Orahovici krak „A“.

Postupak iz stavka 1. ove točke započet je Odlukom gradonačelnika o početku postupka javne nabave radova, izgradnje ceste u „PODUZETNIčKOJ ZONI“ u Orahovici krak „A“ (KLASA: 311-01/06-01/32, URBROJ: 2189/12-01/10-18 od 22. listopada 2010.), a završen Odlukom o odabiru najpovoljnije ponude za izgradnju ceste u „PODUZETNIčKOJ ZONI“ u Orahovici krak „A“ (KLASA: 311-01/06-01/32, URBROJ: 2189/12-01/10-19od 8. studenog 2010.). 

Cijeli tekst zaključka pročitajte ovdje.