Zaključak o davanju sugl. gradonačelniku za raspolaganje sred. Proračuna grada

Na temelju članka 33. stavka 1. točke 8. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradsko vijeće grada Orahovice na 13. sjednici održanoj 21. prosinca 2010. godine, donijelo je ZAKLJUčAK o davanju suglasnosti gradonačelniku za raspolaganje sredstvima Proračuna grada Orahovice u 2010. godini u iznosu procijenjene vrijednosti od 1.250.000,00 kuna bez PDV-a vezano za radove, izgradnju kolno—pješačkog mosta na rijeci Vučici, spoj ulice V. Nazora i K. Zvonimira u Orahovici.

Daje se suglasnost gradonačelniku grada Orahovice za raspolaganje sredstvima Proračuna grada Orahovice u 2010. godini za procijenjenu vrijednost javne nabave od 1.250.000,00 kuna bez PDV-a vezano za radove, izgradnju kolno-pješačkog mosta na rijeci Vučici, spoj ulice V. Nazora i K. Zvonimira u Orahovici.

Postupak iz stavka 1. ove točke započet je Odlukom gradonačelnika  o početku postupka javne nabave radova, izgradnje kolno-pješačkog mosta na rijeci Vučici, spoj ulica V. Nazora i K. Zvonimira u Orahovici (KLASA: 360-01/07-01/47, URBROJ: 2189/12-01/10-8 od 2. prosinca 2010.).

Cijeli tekst zaključka pročitajte ovdje.