Zaklj. o davanju pret. Sugl. na Statutarnu odluku o izmjenama i dop. Statuta Dječjeg vrtića PALčIć

Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona  o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine, br. 10/97. i 107/07.), i članka 33. stavka 1. alineje 13. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09.), i Gradsko vijeće grada Orahovice na 12. sjednici održanoj 1. prosinca 2010. godine, donijelo je ZAKLJUčAK o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića PALčIć Orahovica.

Daje se prethodna suglasnost na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića PALčIć Orahovica predloženu dopisom ravnateljice Dječjeg vrtića PALčIć Orahovica KLASA:  012-01/10-01/01, URBROJ: 2189-65-10-1 od 11. studenog 2010. godine. 

Cijeli tekst zaključka pročitajte ovdje.