Radni sastanak na temu izrade i prijave projekta na javni natječaj za dodjelu sredstava iz IPARD-a

  Gradonačelnik Josip Nemec sazvao je za četvrtak 16.12.2010. u 10:30 sati u prostorijama gradske uprave radni sastanak  na temu izrade i prijave projekta na prvi javni natječaj za dodjelu sredstava iz IPARD programa za Mjeru 301. Na sastanak su pozvani djelatnici Hrvatskih šuma, Javna ustanova Park prirode Papuk, općina čačinci te predstavnici Grada Orahovice. 

Grad Orahovica bi prijavila projekt izgradnje šumske ceste za aktivnost ulaganja u sektor protupožarnih prosjeka s elementima šumskih cesta. U suradnji sa Parkom prirode Papuk određena je i trasa kojom bi išla buduća šumska cesta te Vas ovim putem želimo sve upoznati sa idejnim projektom.

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja dana 06.12.2010. godine objavilo prvi Javni natječaj za dodjelu sredstava iz IPARD programa za Mjeru 301 "Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture" (NN 135/2010).

Korisnici sredstava u skopu ove Mjere jesu jedinice lokalne samouprave –  općine i gradovi do 10.000 stanovnika (prema Popisu stanovništva iz 2001.) kao i općine nastale nakon 2001. godine, prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u RH (»Narodne novine« br. 86/06 i 16/07).Rok za predaju natječajne dokumentacije je 31.01.2011.

Sredstva će se moći koristiti za sljedeće aktivnosti:

I. Ulaganje u sektor sustav kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda-max. javna pomoć – 958.000 € (7.000.000,00 HRK) 

II. Ulaganje u sektor lokalne nerazvrstane ceste-max. javna pomoć – 405.000 € (3.000.000,00 HRK)

III. Ulaganja u sektor toplane-max. javna pomoć – 958.000 € (7.000.000,00 HRK)

IV. Ulaganje u sektor protupožarne prosjeke s elementima šumskih cesta-max. javna pomoć – 405.000 € (3.000.000,00 HRK)