Odluka o utvrđivanju Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Orahovice

Na temelju članka 95. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, br. 76/07, 38/09) i članka 46. stavaka 3. alineje 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi ODLUKU o utvrđivanju Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Orahovice.

Usvaja se Izvješće o javnoj raspravi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Orahovice od studenog 2010. godine.Utvrđuje se Konačni prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Orahovice izrađen  po ASK ATELIER d.o.o. Zagreb, Trg N. Š. Zrinskog 17 od studenog 2010. godine koji je tehnički elaborat sastavljen od tekstualnog i grafičkog dijela plana i sastavni je dio ove Odluke. 

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.