Odluka o osnivanju komisije za popis i o popisu imovine i obveza Grada Orahovice

Na temelju članka 43. stavka 1. alineje 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi ODLUKU o osnivanju komisije za popis i o popisu imovine i obveza Grada Orahovice.

Za obavljanje popisa imovine i obveza Grada Orahovice osniva se komisija u sastavu:

1.     Josip Kribl, za predsjednika

2.     Slavko Hećimović, za člana

3.     Renata Radočaj, za člana

S Stanjem na dan 31. prosinca 2010. godine treba obaviti sveobuhvatni popis imovine i obveza Grada Orahovice i to:

  • Materijalne imovine (osnovna sredstva),
  • Materijalna i sitnog inventara,
  • Novca i vrijednosnica u blagajni,
  • Potraživanja i obveza.

Popis će se obavljati u razdoblju od 4. – 11. siječnja 2011. godine, prema planu rada Komisije.Izvješće o popisu i rezultatima popisa sa obrazloženjem, mišljenjima i prijedlozima u svezi inventurnih razlika ( materijalno i vrijednosno po knjigovodstvenoj vrijednosti) mora biti izrađeno i dostavljeno Gradonačelniku do 20. siječnja 2011. godine. 

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.