Odluka o nabavi izravnim ugovaranjem s OPG DINKO NEKIć prigodnih roba s obilježjem Grada Orahovice

Na temelju članka 43. stavka 1. alineja 8. i 21. Statuta Grada Orahovice («Službeni glasnik» Grada Orahovice br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik Grada Orahovice, donosi ODLUKU o nabavi izravnim ugovaranjem s OPG DINKO NEKIć, Orahovica roba male vrijednosti, prigodnih roba s obilježjem Grada Orahovice.

S OPG DINKO NEKIć, Orahovica, Kralja Zvonimira 63, MIBPG 0053482, izravno se ugovara nabava roba male vrijednosti, prigodnih roba s obilježjem Grada Orahovice (pekmez razni okusi – 210 ml.) u količini od 200 komada u ukupnoj vrijednosti od 2.400,00 kn, a sve prema Ponudi  2010-05 od 16.12.2010.godine, koja je sastavni dio ove Odluke. 

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.