Odluka o nabavi izravnim ugovaranjem s BIT COMPUTERS roba male vrij.,računalne opreme

Na temelju članka i članka 43. stavka 1. alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi ODLUKU o nabavi izravnim ugovaranjem s  BIT COMPUTERS Orahovica roba male vrijednosti, računalne opreme.

S BIT COMPUTERS Orahovica, P. Preradovića 2 izravno se ugovara nabava  roba male vrijednosti, računalne opreme, jednog Router CISCO Small BUS RV042 u iznosu od 1.224,39 kuna bez PDV-a odnosno 1.506,00 kuna s PDV-om, a sve prema ponudi BIT COMPUTERS broj 143 od 09.12.2010. godine koja je sastavni dio ove Odluke.

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.