Odluka o nabavi izravnim ugovaranjem s BIT COMPUTERS roba male vrijednosti, uredskog namještaja

Na temelju članka i članka 43. stavka 1. alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi ODLUKU o nabavi izravnim ugovaranjem s  BIT COMPUTERS Orahovica roba male vrijednosti, uredskog namještaja.

S BIT COMPUTERS Orahovica, P. Preradovića 2 izravno se ugovara nabava  roba male vrijednosti, uredskog namještaja, jednog LAN ormara  s 2 radna sata u iznosu od 2.602,43 kuna bez PDV-a odnosno 3.200,99 kuna s PDV-om, a sve prema ponudi BIT COMPUTERS broj 72 od 02.06.2010. godine koja je sastavni dio ove Odluke.

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.