Odluka o nabavi izrav, ugov,, s ASTRO d.o.o uređaja za zagrijavanje šatora za doček Nove godine

Na temelju članka 129. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 110/07, 125/08) i članka 43. stavka 1. alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik Grada Orahovice, donosi ODLUKU o nabavi  izravnim ugovaranjem s ASTRO d.o.o Orahovica uređaja (termogen 70 Kcal) za zagrijavanje šatora za doček Nove 2011.godine.

S ASTRO d.o.o.Orahovica ,Bana Jelačića 19 a  izravno se ugovara nabava usluge male  vrijednosti uređaja za zagrijavanje šatora (termogen 70 Kcal) za doček Nove 2011.godine u Orahovici  po cijeni  od 3.200,00 kuna  bez PDV-a odnosno 3.936,00 kuna s PDV-om ,a sve prema ponudi ASTRO d.o.o.Orahovica od 29.11.2010. godine koja je sastavni dio ove Odluke.   

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.