Odluka o izravnom ugov. s Bit Computers, nabave robe i usluga za potrebe dočeka Nove godine

Na temelju članka 129. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 110/07, 125/08) i članka 43. stavka 1. alineja 8.i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik Grada Orahovice, donosi ODLUKU o izravnom ugovaranju s Bit Computers Orahovica, u vezi s nabavom robe i usluga za potrebe dočeka Nove 2011. godine.

S Bit Computers P. Preradovića 2, Orahovica, izravno se ugovara nabava digitalnog aparata BENQ C1420 za potrebe dočeka Nove 2011. godine, po cijeni 499,01 kuna s PDV-om, a temeljem ponude Bit Computers od 18. studenog 2010. godine. 

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.