Cilj povezivanje Ružice grada i Jankovca

  Na poziv gradonačelnika Orahovice Josipa Nemeca održan je radni sastanak na temu izrade i prijave projekta na prvi javni natječaj za dodjelu sredstava iz IPARD programa za Mjeru 301. Kako je pojasnio gradonačelnik Nemec, Grad Orahovica prijavila bi projekt izgradnje šumske ceste za aktivnost ulaganja u sektor protupožarnih prosjeka s elementima šumskih cesta. Šumska prosjeka povezivala bi dvije značajne turističke lokacije ovoga područja, Kompleks Jezero-Ružica grad i Jankovac.

Nemec je također iznio kako je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja objavilo prvi Javni natječaj za dodjelu sredstava iz IPARD programa za Mjeru 301 "Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture". Korisnici sredstava u skopu ove Mjere su jedinice lokalne samouprave-općine i gradovi do 10.000 stanovnika (prema Popisu stanovništva iz 2001.) kao i općine nastale nakon 2001. godine, prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u RH.

Nazočni na sastanku, predstavnici Parka prirode ''Papuk'' časlav Sikora i Alen Jurenac, Šumarije Orahovica Kruno Bašić, Hrvatskih šuma podružnica Našice – voditelj uprave Davorin Fekete te Manda Stramput dali su svoje mišljenje i načelnu suglasnost za izradu navedene šumske prosjeke. Sudionici sastanka potom su prihvatili prijedlog Alena Jurenca iz Parka prirode Papuk predložio koji kaže kako bi bilo dovoljno obnoviti postojeću šumsku prosjeku, a ista i veže dvije tražene lokacije.

Zaključak sastanka bio je kako su dvije šumarije s orahovačkog područja, orahovačka i šumarija Slatinski Drenovac u suradnji s Parkom prirode Papuk odrediti trasu za šumsku prosjeku, dok će Grad Orahovica ishoditi svu potrebnu dokumnetaciju te ostvariti kontak s čelništvom Parka Prirode i Hrvatskih Šuma kako bi dobili potrebnu suglasnost i uvjete za ostvarivanje projekta. Projekt šumske cesta na Papuku bio bi pun pogodak razvoja turizma, rekao je na kraju voditelj uprave Hrvatskih šuma Našice Davorin Fekete te naglasio kako je Papuk sam po sebi posebna atrakcija te kako će ovakvim i sličnim potezima postati prava turistička destinacija ovog dijela Hrvatske.

Vladimir Grgurić