Zaključak o sufinanciranju puta u Vukovar

Na temelju članka 43. stavka 3. alineje 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi ZAKLJUčAK o sufinanciranju puta u Vukovar Udruge HRVATSKE SOKOLICE Orahovica i UDRUGE HRVATSKIH DRAGOVOLJACA VETERANA DOMOVINSKOG RATA Orahovica dana 18. studenog 2010. godine.

Udruzi HRVATSKE SOKOLICE  Orahovica i UDRUZI HRVATSKIH DRAGOVOLJACA VETERANA DOMOVINSKOG RATA Orahovica sufinanciraju se troškovi puta u Vukovar 18. studenog 2010. godine u iznosu od 2.152,50 kuna.  

Cijeli tekst zaključka pročitajte ovdje.