Potpisan ugovor sa HZZ za zapošljavanje novih 16 osoba s područja grada Orahovice

Dana 17. studenog 2010. potpisan je ugovor sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Zagreb, o sufinanciranju zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnom radu. Zavod za obvezuje sufinancirati zapošljavanje za 16 osoba  u razdoblju od 18.10.2010. do 17.4.2011. godine.