PLAN zimske službe za područje grada Orahovice u zimi 2010/2011.

Na temelju članka 112. Odluke o komunalnom redu grada Orahovice ("Službeni glasnik" grada Orahovica, br.5/06), i članka 46. stavka 1. točke 21. Statuta grada Orahovice («Službeni glasnik» grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi PLAN zimske službe za područje grada Orahovice u zimi 2010/2011.

Ovim Planom se utvrđuju radnje neophodne  za održavanje prohodnosti i sigurnog odvijanja prometa na nerazvrstanim cestama, uključujući i pješački promet na nogostupima te parkiralištima na području grada Orahovica u zimskim uvjetima za zimu 2010/2011.

Pod radovima iz točke I. ovog Plana podrazumijevaju se: 

– pripremni radovi prije nastupanja zimskih uvjeta  (osiguranje potrebne opreme i mehanizacije);

– organiziranje mjesta pripravnosti;

– čišćenje snijega sa kolnika i nogostupa i ostalih javnih površina namijenjenih prometu pješaka i vozila kao i zaštitu od poledice i sprečavanje klizavosti (posipanje posipalima) na navedenim površinama.

Radove navedene u prethodnoj točki obavljati će "PAPUK" d.o.o. Orahovica, V. Nazora 12 sa odgovarajućom mehanizacijom i ljudstvom i to traktorom "ZETOR" s daskama za čišćenje i rasipačem za sol registriranih oznaka NA-108 N i  izvršiteljem Dobrivojem Jakovljevićem, Orahovica, B. Jaklića br.12 (tel. 673-230), utovarnim strojem "COMATSO" s daskom za čišćenje i kašikom registriranih oznaka NA-828 Z i izvršiteljem Mirkom Maričićem iz Orahovice, Dalmatinska br.7 (tel.675-000)  CATERPILLAR za čišćenje staza s izvršiteljem Slavkom Pipekom, N. Bukovica (mob: 098/342-592, tel. 564-257) i traktorom ECOTRAC 30 registarskih oznaka SL 784 K s izvršiteljem Kristijanom Kovačem (mob. 099/730-4699), Orahovica, K. Zvonimira br.96.

Odgovorna osoba poduzeća "PAPUK" d.o.o. je Ivica Vučinić, Orahovica, M.Gupca 38,(mob. 098/462-853, tel.675-715).

Radovi će se obavljati prema utvrđenom prioritetu ulica, dijelova naselja i pješačkih staza kako slijedi:           

a) ULICE I DIJELOVI NASELJA

                        1. Ulica Stjepana Mlakara, Dom zdravlja V.P.Ž.ispostava Orahovica, Stošičevo šetalište, Branimirova, A.Šenoe i                              M.Gupca,                        

                        2. Trg Tina Ujevića i prilazi školskom centru, S.Radića i Kneginje Ružice,

                        3. F.Gavrančića, Trg B.I.Mažuranića, prilaz Gradskoj upravi, Vrtić i spoj F.Gavrančića i  B.Jelačića, 

                        4. J. Poljaka, Domagojeva, Lj. Gaja, F. Supila, D. Pejačević, M. Krleže,Homerova, spoj s B. Jelačića, Trg pl.Mihalovića, ( oko Gradske knjižnice)                      

                        5.Trg sv.Florijana, P.Preradovića, J.Runjanina , K.Tomislava ,(obilaznica )

                        6. J. Kozarca, A. Mihanovićeva, Gundulićeva,  TOC, Matice Hrvatske,

                        7. Vijenac Zrinskih Frankopana, Odvojak I.Zajca, I.đanića, Trg sv.Križa,

                        8. Zelena, Zeleni odvojak, A.G. Matoš, D. Poljak, Vinogradska,

                        9. Ulica Karla Stojakovića , Ulica Ante Tomca , Ulica Zbora narodne garde,

                      10. Odvojak K.Zvonimira I, Odvojak K.Zvonimira II,  Braće Ivšić, Dalmatinska iza benzinske crpke, Mandićeva, Trg Damira Hornunga, Kr.Zvonimira spoj s M.Gupca,   

                     11. Riječani (od ulaska na kompleks „Jezero“ do spoj na ulicu Riječani.) 

            b) PJEŠAčKE STAZE 

                    1.K. Zvonimira ,samo uži centar od crkve Našašća sv. Križa do Vatrogasnog Doma, (lijeva i desna strana)                       

                    2.Trg sv. Florijana do mosta te spoj s Stošičevim šetalištem.

                    3.Pješačka staza uz rijeku prema školi i TOC-u (nova šetnica ), staza prema ljekarni,  staza uz rijeku prema Domu zdravlja spoj s stazom u Stošičevom šetalištu,

                   4.Staza uz Radlovac prema  F. Gavrančića , staza u F.Gavrančića do dječjeg vrtića,staza od F.Gavrančića do B.Jelačića,(Phoenix-semafor)

                   5.Pješačka staza između ulice Lj.Gaja i F.Supila  (Domačinović- Vulić )

                   6.S.Mlakara (desna strana ) od semafora do Doma zdravlja te spoj na Stošičevo šetalište,(Vukadinović-  Matek )                       

                   7.Staza od Trga pl. Mihalovića do  «PAPUK» d.o.o. Orahovica, ( dio ulice B.Jelačića i V.Nazora )

                   8. Ivana Zajca do spomenika do skretanja prema školi,

                   9. Pješački prijelaz kod semafora   B.Jelačića ,

                 10.Pješački prijelaz  kod semafora  S.Mlakara ,

                 11.Staze u centralnom parku, staze u Tocu-u

             c) PARKIRALIŠTA 

                  1. K. Zvonimira (lijeva i desna strana od crkve do DVD) i iza zgrade kina "Papuk",

                  2. Trg sv. Florijana,

                  3. Kod Gradske knjižnice,

                  4. Kod restorana «Dukat»  i u ulici  I. đanića,

                  5. Na Autobusnom kolodvoru – do ugostiteljskog  obijekta „  Sokol ,“

                  6. Na gradskom groblju ,

                  7. S.Mlakara – Stošičevo šetalište- do rijeke,

                  8.Parkiralište Udruženje obrtnika,

                  9.Parkirališta na TOC-u.

Sve ostale površine koje nisu obuhvaćene točkom III. ovog Plana dužne su u navedenim uvjetima održavati fizičke odnosno pravne osobe sukladno Odluci o komunalnom redu grada Orahovica.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku" grada Orahovica. 

Cijeli tekst plana zimske službe 2010-2011 pročitajte ovdje.