Odluka o nabavi izravnim ugovaranjem s tiskarom GRAFO-I d.o.o.

Na temelju članka 43. stavka 1. alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi ODLUKU o nabavi izravnim ugovaranjem s tiskarom GRAFO-I d.o.o. iz Požege roba male vrijednosti, prigodnih roba s obilježjem grada Orahovice.

S tiskarom GRAFO-I d.o.o. Požega, Lermanova 4 OIB  izravno se ugovara nabava  roba male vrijednosti, prigodnih roba s obilježjem grada Orahovice (upaljača sa tiskom elektronski plavi 1.200 komada, kemijskih olovaka sa tiskom plava 005 1.200 komada i kalendara poslovnih 12 lisnih color 1.200 komada) u ukupnom iznosu od 17.800,00 kuna bez PDV-a odnosno 21.894,00 kuna s PDV-om, a sve prema ponudi GRAFO-I d.o.o. od 03.11.2010. godine koja je sastavni dio ove Odluke. 

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.