Odluka o nabavi izravnim ugovaranjem s obrtom ŽIV Feričanci

Na temelju članka 43. stavka 1. alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi ODLUKU o nabavi izravnim ugovaranjem s obrtom ŽIV Feričanci roba male vrijednosti, prigodnih rokovnika s obilježjem grada Orahovice i o avansnom plaćanju.

S tiskarsko-knjigoveškim obrtom ŽIV Feričanci, Dore Pejačević 177 OIB 17521842235 izravno se ugovara nabava  roba male vrijednosti, 200 komada prigodnih rokovnika A4 sa tiskom s obilježjem grada Orahovice, po cijeni od  6.150,00 kuna s PDV-om, a sve prema ponudi obrta ŽIV broj 53 od 29.10.2010. godine koja je sastavni dio ove Odluke. 

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.