Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu kred. učenicima i studentima

Na temelju članka 43. stavka 1. alineje 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi ODLUKU o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu kredita učenicima i studentima na području grada Orahovice.

U Odluci o utvrđivanju kriterija za dodjelu kredita učenicima i studentima na području grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 7/09), mijenja se točka I. i glasi:„Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji, postupak i način za dodjelu učeničkih i studentskih krediti (u daljnjem tekstu: kredita) učenicima i studentima na području grada Orahovice:

          redovitim učenicima srednjih škola, za vrijeme trajanja školske godine, od 1. IX. – 30. VI. tekuće godine,

          redovitim studentima upisanim na sveučilište, veleučilište ili visoku školu na području Republike Hrvatske pod uvjetima utvrđenim Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, br. 123/03, 105/04, 174/04 i 46/07), do završetka posljednjeg semestra u školovanju.

Dosadašnja točka III. sada postaje točka II. koja se mijenja i glasi:

„Pravo na sudjelovanje u javnom natječaju za dodjelu kredita imaju učenici odnosno studenti, koji:

          su državljani Republike Hrvatske,

          imaju prebivalište od najmanje 5 godina na području grada Orahovice,

          su redoviti učenici srednjih škola, odnosno redoviti studenti sveučilišta, veleučilišta ili visokih škola na području Republike Hrvatske,

          čiji prihod po članu obitelji (za obrtnike i poljoprivrednike) u prethodnoj godini, a za ostale kategorije (radnici, umirovljenici i dr.), u proteklih 6 mjeseci ne prelazi iznos od 70% minimalne plaće u Republici Hrvatskoj,

          nisu korisnici druge stipendije, kredita ili novčane potpore za vrijeme školovanja.

Dosadašnja točka II. sada postaje točka III. koja se mijenja i glasi:„Pravo na dodjelu kredita utvrđuje se prema socijalnom kriteriju. Prioritet kod dodjele kredita imaju učenici odnosno studenti s nižim prihodima po članu kućanstva. Dosadašnja točka IV. briše se, a dosadašnje točke V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII i XIV postaju nove točke IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII i XIII.

 

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.