Zaključak o prihvaćanju ponude MG Tomšić Zlatko za izradu 2 mosta na Rajčuli

Na temelju članka 43. stavka 1. alineja 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec,  gradonačelnik grada Orahovice donosi ZAKLJUčAK  o  prihvaćanju ponude MG Tomšić Zlatko za izradu 2 mosta na Rajčuli.

Prihvaća se ponuda MG Tomšić Zlatko od 20. listopada 2010.godine, za izradu 2 mosta na Rajčuli u iznosu od 6.037,18 kuna bez PDV-a, a koja je sastavni dio ovog Zaključka. 

Cijeli tekst zaključka pročitajte ovdje.