Zaključak o odgodi vraćanja studentskog kredita Patricije Kolacio

Na temelju članka 43. stavka 1. alineja 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice donosi ZAKLJUčAK o odgodi vraćanja studentskog kredita Patricije Kolacio iz Orahovice.

Prihvaća se zamolba Patricije Kolacio iz Orahovice o odgodi vraćanja studentskog kredita dodijeljenog temeljem Ugovora o kreditu za školovanje zaključenog 31.12.2004. godine između Poglavarstva grada Orahovice i Patricije Kolacio iz Orahovice.

Obveza vraćanja studentskog kredita koja proizlazi iz Ugovora iz točke I. ovog Zaključka, odgađa se na vrijeme od jedne godine, odnosno do 25. listopada 2011. godine.

Za vrijeme mirovanja obveze iz stavka 1. ove točke neće se obračunavati pripadajuće zakonske kamate. 

Cijeli tekst zaključka pročitajte ovdje.