Zaključak o financijskoj potpori Sanji Pavičević

Na temelju članka 43. stavka 1. alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi ZAKLJUčAK o financijskoj potpori Sanji Pavičević iz Orahovice.

SANJI PAVIčEVIć iz Orahovice, Bana Josipa Jelačića 5, samohranoj, nezaposlenoj majci dvoje djece (jedna kćer studentica u Zadru, a druga kćer učenica prvog razreda srednje škole u Osijeku), daje se financijska potpora u iznosu od 1.000,00 kuna. 

Cijeli tekst zaključka pročitajte ovdje.