Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za davanje u najam stanova u vlasništvu grada

Na temelju članka 43. stavka 3. alineje 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“grada Orahovice, br. 5/09), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi ODLUKU o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za davanje u najam stanova u vlasništvu grada Orahovice.

Osniva se Povjerenstvo za davanje u najam stanova u vlasništvu grada Orahovice (dalje: Povjerenstvo).U Povjerenstvo se imenuju:1. Davor Solić, za predsjednika2. Zvonimir Varga, za člana3. Josip Kribl, za člana.Povjerenstvo razmatra prispjele ponude za dodjelu stanova u najam, i sukladno kriterijima utvrđenim u Odluci o davanju u najam stanova („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 4/97. i br.1/04), podnosi prijedlog gradonačelniku za dodjelu stana. 

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.