Odluka o nabavi izravnim ugovaranjem s RUŽICA GRAD d.o.o. izgradnje AB okana

Na temelju članka 43. stavka 1. alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi ODLUKU o nabavi izravnim ugovaranjem s RUŽICA GRAD d.o.o. Orahovica izgradnje AB okna u ulici K. Zvonimira u Orahovici.

S trgovačkim društvom RUŽICA GRAD d.o.o. iz Orahovice, F. Gavrančića 6 izravno se ugovara izgradnja AB okna kao dijela odvodnje oborinskih voda u ulici K. Zvonimira u Orahovici po cijeni od 10.770,00 kuna bez PDV-a odnosno 13.247,10 kuna s PDV-om, a sve prema ponudi RUŽICA GRAD d.o.o.  od 22.09.2010. godine koja je sastavni dio ove Odluke.

 

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje