Odluka o nabavi izravnim ugovaranjem s PAPUK d.o.o. radova male vrijednosti

Na temelju članka 129. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 110/07, 125/08) i članka 43. stavka 1. alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi ODLUKU o nabavi izravnim ugovaranjem s PAPUK d.o.o. Orahovica,  radova male vrijednosti, uređenje i sanacija kolnih ulaza u ulici F.Supila u Orahovici.

S trgovačkim društvom PAPUK d.o.o. Orahovica, V.Nazora 14, izravno se ugovara nabava radova male vrijednosti, uređenje i sanacija kolnih ulaza u ulici F.Supila u Orahovici (vlasnici ulaza: Slaven Pezić, Slavko Švajcer, Dalibor Perić, Renata čačinović) po cijeni od 13.696,67 kuna s PDV-om, a sve prema Ponudbenom troškovniku za uređenje pristupnih ulaza u ulici F.Supila u Orahovici trgovačkog društva PAPUK d.o.o. Orahovica, od 10. lipnja 2010. godine, koji je sastavni dio ove Odluke. 

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.